PROGRESĪVIE maratonā (foto)

Biedrība PROGRESĪVIE ar savu komandu piedalījās Latvijā lielākajā skriešanas notikumā – Nordea Rīgas maratonā. Neskatoties uz to, ka komandas dalībnieki trasē iztērēja visus spēkus, laboja personiskos rekordus un sasniedza izcilus rezultātus, pēc finiša visi jutās lieliski. Komandas biedri saka lielu paldies visiem, kuri bija atnākuši mūs atbalstīt un just līdzi. Īpašs paldies Džerijam Šternam, kurš šo notikumu iemūžināja fotogrāfijās.

Lūk, neliels ieskats:


Jau pēc finiša – ar medaļām un godalgām!


PROGRESĪVO vadītājs Ansis


Valdes loceklis Ilmārs strauji tuvojas finišam


Šeit varam redzēt komandas biedreni Silvu


Vai Ilmāru vari saskatīt?


Progresīvo aktīvists Aigars Sloģis kustībā!


Vēlreiz Ansis


Apbalvojums apskatāms tuvumā


Tā mūs varēja atpazīt no mugurpuses!


Distancē!


Gandrīz visi kopā – Edgars, Aigars, Andris, Ansis un Ilmārs

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

Nosūti vēstuli deputātiem!

Saeimā lielā steigā apstiprināšanai tiek virzītas izmaiņas nodokļu politikā. Jau 24. maijā tiek plānots tās apstiprināt 2. lasījumā, kas šoreiz būs arī galīgais. Jau kārtējo reizi šādi būtiski lēmumi tiek lemti bez nopietnas, atklātas un izvērstas diskusijas sabiedrībā. Pat valdības oficiālie sociālie partneri nav sadzirdēti – gan darba devēji, gan arodbiedrības norāda, ka ir labāki veidi kā mazināt nodokļus.

Esam sagatavojuši vēstuli, kuru nosūtot saņems visi Saeimas deputāti. Ja Tu norādīsi savu fizisko adresi, tad deputātiem nāksies Tev arī atbildēt. Aicinām mazināt nodokļus tā, lai ieguvēji būtu vietējie ražotāji, lai uzlabotos Latvijas konkurētspēja un mazinātos dramatiskā nevienlīdzība sabiedrībā. Nosūti vēstuli pats un aicini to izdarīt arī citus!

Vēstules aicinām sūtīt līdz 24. maijam – brīdim, kad deputāti balsos par izmaiņām!

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

Par zaļo izaugsmi Baltijas jūras reģionā

Nesen Lietuvā norisinājās Eiropas Parlamenta organizēts jauniešu seminārs „Par zaļo izaugsmi Baltijas
jūras reģionā”, kurā tika pārstāvētas dažādas organizācijas no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Zviedrijas,
Dānijas un Somijas.

Pārstāvot biedrību PROGRESĪVIE, šajā konferencē piedalījos arī es un mans kolēģis, biedrības valdes
loceklis Ervins Labanovskis. Aktīvi piedalījāmies darba grupās semināra ietvaros, kur tika apspriesti
tādi jautājumi kā
– atjaunojamā enerģija un klimata pārmaiņas,
– Baltijas jūras aizsardzība,
– zaļais tūrisms,
– zaļais transports,
– zaļais bizness.

Zaļā biznesa vērtības prezentēja Ervins Labanovskis, uzsverot ne tikai ekonomiku, bet arī tās jaunās vērtības, kuras arvien plašāk ienāk mūsu ikdienas dzīvē – un kuras, iespējams, nākotnē vairāk iesakņosies mūsu domāšanā, uzskatos, dzīvesveidā. Domājot līdzi, ko mēs patērējam, ēdam, kādus resursus izmantojam, kādā vidē dzīvojam, ar ko braucam.

Neiedziļināšos sausajā statistikā un skaitļos par CO2 samazinājumiem, taču vēlos uzsvērt tieši šo vērtību aspektu. Jo kas tad ir brīvība? Ir filozofi, kas saka, ka brīvība ir atbildība. Atbildīga dzīve, kurā mēs domājam un rūpējamies ne tikai par savu egoistisko labumu, pašpatērēšanu dzīves laikā, bet arī par dzīvošanas vidi, bērniem, savu valsti. Ar atbildību izvēloties lietojamos energoresursus, atkritumu pārstrādi, videi draudzīgākus auto u.c.

Un tam visam ir tiešas ekonomiskas sekas ilgtermiņā. Mēs varam sasniegt augstāku ekonomiskās labklājības un izaugsmes līmeni, produktīvi un efektīvi izmantojot savus resursus!

Pats seminārā pārstāvēju darba grupu, kas bija saistīta ar zaļā transporta jautājumiem, – tās darba mērķis bija izvirzīt risinājumus par labu šāda transporta izvēlei. Latviju noteikti būtu grūti salīdzināt ar Dāniju, bet tomēr iezīmējas arī kopējas problēmas un to risinājumi. Galvenais uzsvars – uz infrastruktūras nepieciešamību un attīstību. Te runājām, piemēram, par elektrostacijām elektroauto uzlādei jeb to veidošanu ar valsts atbalstu.

Pie infrastruktūras jautājumiem pieder arī veloceliņu veidošana un drošu velonovietņu ierīkošana – kas piedevām arī veicina uzņēmējdarbību un nodarbinātību. Manuprāt, īpaši aktuāli tas ir Latvijas gadījumā. Tāpat sabiedrības informēšana un izglītošana ar mediju starpniecību, tai skaitā arī par
augstākminētajām zaļajām vērtībām. Nākotnē Eiropas Savienība novirzīs lielus finanšu resursus tieši Zaļajam biznesam. Manuprāt, Latvijai ir visas iespējas kļūt par pirmo zaļāko valsti pasaulē.

Aigars Sloģis

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

Deputāt, vai Tu no mums baidies?

Latvijas Republikas Satversmes 2. pants garantē augstāko – tautas suverēnās varas principu. Satraucoši ir vērot, ka šim principam uzbrūk, turklāt valsti vadošie politiķi – plānojot izmaiņas referendumu ierosināšanas kārtībā, kas liks iedzīvotājiem pašiem par saviem līdzekļiem un bez valsts informatīva atbalsta savākt vairāk nekā 150000 parakstu, lai sarīkotu tautas nobalsošanu.

Biedrība PROGRESĪVIE aicina valdošās koalīcijas deputātus atcerēties viņu pašu pirmsvēlēšanu retoriku par naudas lomas pazemināšanu politikā un neatbalstīt minētās izmaiņas trešajā lasījumā.

Ieviest augstāk minētās prasības faktiski nozīmē palielināt naudas ietekmi uz politiskajiem procesiem valstī. Tādā gadījumā ierosināt referendumus vairs nevarēs atļauties nedz arodbiedrības, nedz pensionāru apvienības, nedz vairākums citu Latvijas aktīvo pilsoņu organizāciju – tie kļūs par oligarhu un ārvalstu fondu atbalstītu grupējumu prerogatīvu. Uz tāda fona īpaši divkosīgi šķiet šo pašu izmaiņu iniciatoru priekšvēlēšanu solījumi veicināt tautas iesaistīšanu politikā un mazināt oligarhu un atsevišķu lielvalstu ietekmi uz politiskajiem procesiem Latvijā.

Protams, no atsevišķiem valdošās koalīcijas pārstāvjiem ir izskanējuši arī priekšlikumi par pārejas periodu izmaiņu pieņemšanā un papildus atvieglojumiem parakstu vākšanām nākotnē. Tomēr uzticības kredīts tādiem ir diezgan zems, ņemot vērā līdzšinējo procentuālo attiecību starp politiķu solījumiem un to reālo izpildi. Turklāt šīs ieceres ir nekonkrētas, pagaidām tikai mutiski izteiktas un bez skaidriem ieviešanas termiņiem.

Būtiski ir arī tas, ka plānoto izmaiņu un arī tām sekojošo atvieglojumu potenciālā ietekme uz tautas nobalsošanas iespējām un procesu nav publiski apspriesta nedz ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, nedz ar ekspertiem. Piemēram, var gadīties, ka „digitālās plaisas” dēļ atsevišķu sabiedrības grupu iespējas balsot elektroniski būs visai ierobežotas, kas veicinās šo grupu izslēgšanu no demokrātiskajiem procesiem.

Latvijas iedzīvotāji līdz šim ļoti reti izmantojuši pilsoniskās nepakļaušanās metodes un agresīvas protesta formas. Koalīcijas plānotās likumdošanas izmaiņas riskē neatstāt finanšu līdzekļos ierobežotiem, ar ārzemju „donoriem” nesaistītiem aktīvistiem citas iespējas savu politisko vai ekonomisko prasību izvirzīšanai kā vien ķerties pie ārkārtas līdzekļiem un konfrontējošām protesta taktikām – tādējādi veicinot vēl lielāku iedzīvotāju atsvešināšanos no valsts, mazinot viņu ticību iespējām mainīt lietas uz labo pusi un liekot meklēt alternatīvus, ar valsti nesaistītus pašapliecināšanās ceļus, kas parasti ir arī viens no masveida emigrācijas cēloņiem.

Pašreizējos nacionālo valstu fragmentācijas draudus var novērst, tikai un vienīgi pastiprinot demokrātisko līdzdalību, īstenojot mērķtiecīgu iekļaušanas politiku un atjaunojot cilvēku ticību savām spējām un iespējām izmainīt situāciju valstī. Bet iecerētās izmaiņas referendumu ierosināšanas kārtībā ir pretrunā ar demokrātijas un līdzdalības paplašināšanas ideju. Meklēt veidus, kā atņemt cilvēkiem iespēju organizēti izteikt viedokli vai protestu pret valdošo politiku, nozīmē atzīties, ka politiķi neuzticas tautai.

Veiksmīgas politikas zelta likums ir – cīnīties ar cēloņiem, nevis sekām. Tā vietā, lai meklētu ceļus cilvēku pilsoniskās aktivitātes slāpēšanai, aicinām politiķus rūpīgāk izvērtēt tās kļūdas valsts pārvaldē, kas parasti motivē neapmierināto sabiedrības daļu ķerties pie ārkārtas līdzekļiem.

PROGRESĪVIE uzskata, ka Latvijas attīstība ir tieši atkarīga no plašu sabiedrības slāņu piesaistes akūtu problēmu risināšanai, kas prasa līdzdalības iespēju būtisku paplašināšanu, nevis sašaurināšanu.

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

LBAS: Drošam darbiniekam – esi drošs!

Patreizējā Latvijas ekonomikā, kurā plaši tiek piekopta zemo algu politika, cilvēks, kas ir spējīgs darbam un vēlas strādāt, nereti ir spiests pieņemt sev neizdevīgus lēmumus, jo savu tiesību aizstāvībai neatliek laika. Lai izdzīvotu, ir jāskrien, jāķer katra iespēja nopelnīt, neatliek laika pat pārdomāt darba piedāvājuma likumību vai novērtēt tā atbilstību darba likumam. Darbinieki bieži nezin likumus vai noteikumus. Ir saprotams, ka katram pilsonim nav laika iepazīties ar darba likumu, kurā ir 157 panti, kas katrs vēl satur vairākus apakšpunktus, darba drošības noteikumiem un beidzot izpētīt nevalstiskās organizācijas, kas Latvijā pārstāv darbinieku intereses.

Šādā situācijā darba devējs var viegli manipulēt ar nepietiekami izglītotu darbinieku, nereti uzspiežot rīcību, kas ir pretrunā ar likumdošanu. Savukārt, darbinieks, kas baidās pazaudēt vienīgo ienākumu avotu, ir spiests pakļauties.

Lai darbinieks varētu efektīvi aizstāvēt savas tiesības, tās ir darbiniekam jāparāda un jāiemāca. Tomēr, ņemot vērā, ka izglītots darbinieks darba devējam nereti pat ir neērts, darba devējs reti ir ieinteresēts izglītot sev pakļautos darbiniekus viņu tiesībās.

Apzinoties šo situāciju, PROGRESĪVIE stratēģiskais partneris – Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, jau kādu laiku veic plašu darbinieku izglītošanas programmu ar nosaukumu „Zini darba tiesības! Esi drošs!”. Šajā darba ciklā ir izveidota interneta vietne http://www.darbatiesibas.lv , kurā dinamiski un kodolīgi ir attēlota informācija par darba attiecību uzsākšanu un izbeigšanu, darba laiku un atvaļinājumiem, darba samaksu un sodiem, sociālām garantijām un darba līguma veidiem.

PROGRESĪVIE aicina veltīt mirkli laika un ieskatīties izveidotajā interneta vietnē. Šādi rīkojoties, ieguvums var būt ne tikai darbiniekiem, bet arī darba devējiem. Vieniem zināt savas tiesības, otriem neiekulties tiesu darbos un nepatikšanās.

Logo: Esi drošs!

Interneta vietne darbatiesibas.lv izveidota ESF projekta „Darba attiecību un darba drošības normatīvo aktu praktiska iemērošana nozarēs un uzņēmumos” (Nr.1DP/1.3.1.3.2./08/IPIA/NVA/001) ietvaros

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

“Nozieguma vieta” [foto]

1. maijā biedrība PROGRESĪVIE kopā ar citām organizācijām un aktīvistiem no sociāldemokrātiski progresīvās kustības Atjaunotā Latvija rīkoja un piedalījās protesta akcijā “Nozieguma vieta”. Protests bija vērsts pret Latvijas labējo valdību realizēto ekonomisko politiku, kas Latviju ved arvien dziļākā stagnācijā un depresijā. Vairāk par akcijas mērķiem un prasībām varat lasīt mājas lapā www.noziegumavieta.lv

Neliels ieskats akcijas fotogrāfijās:


Interviju sniedz AL vadītājs Armands Strazds


Akcijas laikā LR Ministru kabinets simboliski tika norobežots ar brīdinājuma lentu. Kā tam būtu jābūt vietās, kur paveikti noziegumi.


Tālāko ceļu mērojušais akcijas dalībnieks no Liepājas – PROGRESĪVAIS Jānis Sausiņš


PROGRESĪVO aktīvists Andrejs Berdņikovs


Pasākumu atspoguļoja visas lielākās Latvijas televīzijas


Melnās kartona cilvēku ēnas simbolizēja tos cilvēkus, kuri akcijā nevar piedalīties, jo valdību realizētā ekonomiskā politika tos piespiedusi pamest Latviju


Interviju sniedz PatriotiLV vadītāja Antoņina Ņenaševa

Kopumā pasākumā piedalījās aptuveni 40 aktīvisti. Akcija izdevās labi, jo mūsu prasības un idejas plaši tika atspoguļotas medijos. Šī bija viena no pirmajām protesta akcijām 1. maijā – Darba svētkos, kas notikusi pēdējos gados. Mēs turpināsim aizsākto tradīciju, lai veicinātu sabiedrības izpratni par cīņu lai aizstāvētu savas tiesības un panāktu ekonomiskās politikas maiņu Latvijā

Foto: Jekaterina Pavlova

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.