Jaunību vai pieredzi – ņem abus!

Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības (LBAS) jaunieši 1. oktobrī rosinās atbildīgās valsts amatpersonas pievērsties jauniešu bezdarba problēmas risināšanai. No plkst.15:00 līdz 18:00 Vecrīgā, Kaļķu ielā 28, iepretim restorānam McDonalds, dažādu arodbiedrību pārstāvji aicinās sabiedrību parakstīt jauniešu prasības LR Saeimai. Valsts budžeta apspriešanas laikā prasības tiks iesniegtas Saeimā.

Arodbiedrību jaunieši aicinās gan darba devējus, gan darbiniekus veidot solidāru atbalstu cienīgiem darba apstākļiem un iespējām jauniem cilvēkiem, un izvirzīs šādas prasības:
– Drošu un cienīgu darbu jauniešiem Latvijā;
– Līdzvērtīgas darba iespējas jauniešiem Latvijā;
– Eiropas algas jauniešiem;
– Veicināt koplīguma slēgšanu uzņēmumos un nozarēs;
– Cienīt apvienošanās brīvību un jauniešu profesionālo izaugsmi!

Katru dienu jauniešiem nākas saskarties ar bezdarbu, nedrošu darba vidi, darbu bez līguma vai ar prettiesiskiem noteikumiem, aplokšņu algām, zemu atalgojumu, pārmērīgu spiedienu no darba devēja, kaitīgiem darba apstākļiem un pamatotām bailēm norādīt darba devējam par savām tiesībām.

Šādās situācijās tiek aizskarta jaunā darbinieka cieņa, un darbavietā tiek radīta nelabvēlīga vide, kas atspoguļojas ne tikai darba, bet arī dzīves kvalitātē, ģimenes un draugu lokā.

Jauniešiem ir vilšanās par Latvijas darba vidi, un jaunietis nesajūt to, ka viņa ieguldījums tiek un tiks novērtēts!
Jauniešu atstumtība no aktīvā darba tirgus ir sociālā un ekonomiskā laika bumba. Risks palikt bez darba jauniešiem ir divreiz lielāks nekā pārējiem strādājošajiem iedzīvotājiem, un stāvoklis turpina pasliktināties. Visā pasaulē bez darba ir vairāk nekā 75 miljoni jaunu cilvēku, vēl daudzi miljoni ir iesprostoti pagaidu darbos un neoficiālajā nodarbinātībā, bet desmitiem miljonu jaunajiem darba meklētājiem šobrīd nav izredžu atrast cienīgu darbu (ITUC-CSI). Šā gada aprīlī Eiropas Savienībā bez darba bija vidēji 22,4% no visiem darbspējīgiem jauniešiem (Eurostat). Latvijā 2011. gada beigās jauniešu īpatsvars no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita bija 11,8%, no kuriem lielākā daļa jeb 86,8% bez darba esošie jaunieši bija vecumā no 20 līdz 24 gadiem (NVA).

7. oktobris ir pasaules diena par cienīgu darbu, tādēļ Pasaules arodbiedrību konfederācija (ITUC) aicina sabiedrību iestāties par cienīgiem darba apstākļiem un atzīmēt Pasaules dienu par cienīgu darbu (www.wddw.org).

AKCIJAS KONTAKTPERSONA:
Ieva FREIBORNE, Ieva.Freiborne@lbas.lv;
GSM: + 371 26142520

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

PROGRESĪVIE par godīgu tirdzniecību


Jau gadu biedrība “Zaļā brīvība” piešķir zīmi “Godīgai tirdzniecībai draudzīgs” viesnīcām, veikaliem un restorāniem. Šobrīd Zaļā brīvība ir uzsākusi šāda statusa piešķiršanu arī uzņēmumu, nevalstisko organizāciju un valsts iestāžu birojiem.

Zaļās brīvības vadītājs Jānis Brizga: “Ar šo iniciatīvu mēs vēlamies veicināt “Godīgās tirdzniecības”, jeb Fair trade kustības popularitāti Latvijā. Tagad uzņēmumiem, valsts iestādēm un biedrībām būs iespēja pastāstīt arī citiem, ka viņi ir sociāli atbildīgi, iespējams, tādējādi, veicinot citus birojus un cilvēkus rīkoties līdzīgi.”

Biedrības “Progresīvie” vadītājs A.Dobelis: “Mums ir ļoti simpātiska ideja ko pārstāv Godīgās tirdzniecības, jeb Fairtrade kustība, tādēļ priecājamies, ka esam pirmais birojs Latvijā, kurš iegūst Godīgai tirdzniecībai draudzīga biroja statusu. Vienīgais, ko mums ikdienā ir jāapņemas darīt ir dzert Fairtrade sertificēto kafiju, tēju un kakao, respektīvi Fairtrade sertificētus produktus, ko ražo jaunattīstības valstīs un bez kuriem mums ir tik grūti iedomāties ikdienas dzīvi Latvijā. Tādējādi mēs kaut nedaudz samazinām nabadzību un dodam šo valstu zemnieku bērniem lielākas iespējas izglītoties un saņemt atbilstošu veselības aprūpi.”

Runājot par nākotnes plāniem J.Brizga piebilst, ka “Cerams izpratne par šo kustība Latvijā ies plašumā un izpratne par to, kā produkti trešās pasaules valstīs tiek radīti palielināsies, palīdzot izskaust bērnu darbu, cilvēku paverdzināšanu un samazināt dabai nodarīto kaitējumu. Iespējams, kādreiz arī Latvijā, līdzīgi kā Zviedrijā – Malmo, būs sava Fair trade pilsēta.”

Biedrība Zaļā brīvība no šī gada 6. līdz 8.septembrim ar godīgās tirdzniecības stendu piedalīsies BT1 organizētajā izstādē Riga Food 2012, Ķīpsalā. Vairāk informācijas par godīgo tirdzniecību un “Godīgai tirdzniecībai draudzīgs” marķējumu variet saņemt biedrības mājaslapā (http://www.zb-zeme.lv/godiga-tirdznieciba), mūsu stendā Riga Food 2012 izstādē vai rakstot uz janis@zb-zeme.lv.

Fairtrade jeb godīgā tirdzniecība ir alternatīva tirdzniecības sistēma, kura nodrošina, ka ražotāji un audzētāji attīstības valstīs saņem godīgu atlīdzību par savu darbu, netiek nodarīts pāri videi un darba apstākļi ir atbilstoši starptautiski pieņemtiem standartiem, kā arī papildus tiek ieguldīts vietējo nabadzīgo zemnieku veselības aprūpē un izglītībā. Visizplatītākie Fairtrade produkti ir kafija, tēja un šokolāde, un to pārdošanas apjoms pasaulē ar katru gadu palielinās.

Biedrība “Zaļā Brīvība” sadarbībā ar starptautisko Fairtrade organizāciju no 2011.gada piešķirt uzņēmumiem zīmi – Godīgai tirdzniecībai draudzīgs. Šo zīmi var iegūt jebkura viesnīca, restorāns, kafejnīca vai veikals, un tagad arī birojs, kas atbalsta godīgās tirdzniecības principus un saviem darbiniekiem un klientiem pastāvīgi nodrošina pieejamību Fairtrade marķētiem produktiem. Latvijas vairumtirgotāju klāstā šobrīd ir gan Fairtrade kafija un tēja, šokolāde, atspirdzinošie dzērieni, dažādas uzkodas, bakalejas preces, arī Fairtrade vīni. Liela daļa no šiem produktiem ir arī bioloģiski sertificēti.

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.