Latvijai!


Latvija ir brīnumskaista zeme, bet skaistajam jāpalīdz parādīties

/Imants Ziedonis/

Būsim gudri, palīdzēsim skaistajam parādīties, lai Latvija kļūtu bagāta un labklājīga!

Biedrība PROGRESĪVIE

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

Atbilde LTRK par darbu svētkos


Ceturtdienas rītā biedrība PROGRESĪVIE nāca klajā ar turpinājumu jau kādreiz realizētai akcijai, aicinot sabiedrību sūtīt vēstules ekonomikas ministram un pieprasīt izmaiņas Darba likumā, kas paredzētu tiem, kuri dažādu apstākļu dēļ izvēlas vai ir spiesti strādāt brīvdienās, par to saņemt cilvēka cienīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

PROGRESĪVIE uzskata, ka svētdienas un svētku dienas ir pašsaprotami uzskatāmas par brīvdienām, kuras pavadīt ar ģimeni, ceļot, baudīt kultūras pasākumus vai citādi atjaunot spēkus – kā tas ir pieņemts modernajās Eiropas valstīs. Ja tomēr rodas nepieciešamība arī brīvdienas veltīt darba pienākumu veikšanai, cilvēkiem par to ir tikai normāli saņemt piemaksas un citas priekšrocības par virsstundu darbu.

Vēstulē ministram biedrība pieprasīja veicināt darba ņēmēju sociālo garantiju ievērošanu un kontrolēt, kāda tipa un mēroga uzņēmumi vispār drīkst nodarbināt darbiniekus brīvdienās, par piemēru ņemot izplatīto praksi Rietumeiropā.

Uz šo aicinājumu savu viedokli sniedza arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (LTRK), paužot bažas, ka šādu vispārpieņemtu principu realizēšana varētu mazināt Latvijas pievilcību starptautisko investoru acīs un vispār ierobežot privātā biznesa vides tiesības, kā arī kropļot tirgu.

Biedrība PROGRESĪVIE vēlas atgādināt LTRK, ka uz valsti un sabiedrību nedrīkst skatīties kā uz tikai komerciālu projektu – valstij ir jārūpējas arī par savu iedzīvotāju pilnvērtīgu un aizsargātu atpūtu. Ekonomika ir jāveicina, taču tas nedrīkst notikt uz cilvēku sociālo pamattiesību rēķina.

Biedrībai nav saprotami LTRK komentārā izteiktie mājieni, ka tās prasību realizēšanas gadījumā varētu rasties risks zaudēt godīgus nodokļu ieņēmumus, kurus šobrīd nodrošinot tieši lielās tirdzniecības vietas – vai tādējādi LTRK vēlas teikt, ka mazie un vidējie uzņēmumi sastāv tikai no krāpniekiem, kuru galvenais mērķis ir darīt ļaunu valstij?

Ja tomēr vērtējam situāciju, nepiemērojot šādus apzīmējumus uzņēmumiem pēc to izmēra, var secināt, ka tieši lielveikalos uz vienādu platību ir zemāks nodarbināto blīvums, tāpēc kopējā nodarbinātība valstī drīzāk pat palielinātos, ja iedzīvotāji brīvdienās vairāk tērētu naudu mazajos veikalos un izklaides uzņēmumos, turklāt tas būtu būtisks atbalsts mazajam biznesam un, piemēram, vietējo lauku produktu realizētājiem. Kā arī būtiski palielinātos pakalpojumu sfērā iztērētie līdzekļi. Protams, jebkura brīva diena no darba devēja viedokļa ir neizdevīga, jo samazina apgrozījumu un peļņu. Taču, liekot par virsmērķi ekonomikas attīstību, mums nav jāaizmirst arī citas vērtības. Ja sabiedrība ir vienojusies, ka nepastāv bērnu darbs, ka darba diena ir 8 stundas un, ka svētki un svētdienas ir domātas,lai cilvēki atpūstos, tad valstij to jācenšās realizēt pēc būtības, nevis tikai formas.

PROGRESĪVIE aicina Ekonomikas ministriju noteikt darbības ierobežojumus uzņēmumiem, kuru darbība brīvdienās un svētku dienās sabiedrībai nav būtiska un neatsverama. Piemēram, nosakot maksimālo platību veikaliem, kuri drīkst strādāt svētku dienās un brīvdienās, kā tas ir citās Rietumeiropas valstīs. Svētku dienās un brīvdienās jāstrādā tikai tiem uzņēmumiem, kuri nodrošina izklaides jeb atpūtas iespējas, nepieciešamāko infrastruktūru, sabiedrības drošību un citus speciālo dienestu pakalpojumus. Tāpat tika prasītas bargākas soda sankcijas uzņēmumiem, kuri svētku dienās, virsstundas vai nakts darbu strādājošajiem darbiniekiem nenodrošina normatīvajos aktos paredzētās piemaksas vai apmaksātas brīvdienas.

Ar pilnu biedrības PROGRESĪVIE prasību klāstu iespējams iepazīties ŠEIT

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

Par brīvdienām ikvienam – sūti vēstuli


Biedrība PROGRESĪVIE, sagaidot 1. maiju – Darba svētkus, aicina sabiedrību rīkoties un pieprasīt valdošajai politiskajai elitei būt solidāriem pret visiem darba ņēmējiem. Diemžēl arī šajās brīvdienās, kamēr citi Latvijā baudīs svētku dienas, daudzi jo daudzi strādājošie ies uz darbu. Pieprasot izmaiņas Darba likumā, iedzīvotāji tiek aicināti sūtīt vienotu prasību vēstuli LR Ekonomikas ministram Vjačeslavam Dombrovskim un LR Labklājības ministram Uldim Augulim..

Lielākajai daļai Latvijas sabiedrības oficiālā darba nedēļa noslēdzas piektdienas vakarā, kad pēc darba var doties pie savām ģimenēm baudīt brīvdienas. Tomēr daudziem darbiniekiem piektdienas vakars ir tikai un vienīgi kārtējās darba dienas noslēgums, jo gan sestdien, gan svētdien atkal jādodas uz savām darba vietām. Vēl sāpīgāk ir tad, ja valsts sagaida no saviem pilsoņiem patriotismu, bet Latvijas dzimšanas dienā, Latvijas neatkarības atjaunošanas svētkos vai Darba svētkos cilvēkiem jāstāv aiz veikalu letēm, jācīnās par niecīgo atalgojumu un jānoskatās, ka citi svētkus pavada kopā ar ģimenēm. Vai šādā situācijā no viņiem varam sagaidīt cieņu pret valsti?

Šāda situācija, pretstatā modernajai Eiropai, ir plaši izplatīta mūsdienu Latvijā. Rietumeiropas iedzīvotājs pat iedomāties nevarētu, ka svētdien varētu doties „šopingā” uz kādu tirdzniecības centru. Attīstītajās demokrātijās cieņā pret strādājošajiem vairumu iepirkšanās vietu svētdienās rotā uzraksts „Brīvdienās esam slēgti – nestrādājam!”. Svētdienas un svētku dienas pašsaprotami tiek uzskatītas par brīvdienām, kad cilvēkiem ir iespēja pavadīt laiku ar ģimeni, baudīt kultūras pasākumus, ceļot vai kā citādi atjaunot spēkus.

Ansis Dobelis, biedrības PROGRESĪVIE Valdes priekšsēdētājs norāda, ka: „Diemžēl arī 18. novembra brīvdienas baudīs tikai daļa Latvijas sabiedrības, tikmēr citi Latvijas dzimšanas dienu pavadīs strādājot. Tāpēc mēs aicinām ikvienu – gan tos, kam šī diena ir brīva, gan tos, kuriem jādodas uz darbu, solidarizēties un piedalīties vēstuļu akcijā, lai piespiestu politiķus veidot sociāli atbildīgu valsti.”

Interneta vietnē http://www.progresivie.lv/brivdienas ir pieejama elektroniskās vēstules forma, kuru aizpildot cilvēki ekonomikas un labklājības ministriem nosūtīs vienotu prasības vēstuli, lai arī Latvijā brīvdienas patiešām būtu brīvdienas, lai tie, kuriem sabiedrības labā šajās dienās tomēr jāstrādā, saņemtu cilvēka cienīgu atalgojumu un sociālās garantijas.

Vēstulēs sabiedrība ekonomikas un labklājības ministriem aicina iestāties par Latvijas iedzīvotāju – darba ņēmēju interesēm un jau tuvākajā laikā rosināt sekojošas būtiskas izmaiņas likumdošanā:

• uzņēmumiem, kuru darbība brīvdienās un svētku dienās sabiedrībai nav būtiska un neatsverama, noteikt darbības ierobežojumus. Piemēram, nosakot maksimālo platību veikaliem, kuri drīkst strādāt svētku dienās un brīvdienās, kā tas ir citās Rietumeiropas valstīs. Svētku dienās un brīvdienās jāstrādā tikai tiem uzņēmumiem, kuri nodrošina izklaides jeb atpūtas iespējas, nepieciešamāko infrastruktūru, sabiedrības drošību un citus speciālo dienestu pakalpojumus;

• par darbu svētdienās un naktīs, tāpat kā svētku dienās, noteikt ne mazāku kā 100 % piemaksu no darbinieka atalgojuma;

• stingrāku kontroli pār uzņēmumiem, kuri darbiniekus nodarbina brīvdienās, svētku dienās, virsstundu vai nakts darbā;

• bargākas soda sankcijas uzņēmumiem, kuri svētku dienās, virsstundu vai nakts darbā strādājošajiem darbiniekiem nenodrošina normatīvajos aktos paredzētās piemaksas vai apmaksātas brīvdienas;

• papildus jānosaka sociālās garantijas un priekšrocības darbiniekiem, kuri tiek nodarbināti brīvdienās, svētku dienās, virsstundu vai nakts darbā.

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.

Jautājums RIMI

Drīz svinēsim Latvijas dzimšanas dienu. Un šī būs viena no tām reizēm, kad 18. novembris iekrīt svētdienā. Vēl pirms dažiem gadiem šādos gadījumos svētku sajūta daudziem izpalika, jo nākamajā dienā bija jādodas uz darbu vai skolu. Bet šogad ir citādi – „nozagtā brīvdiena” tiek kompensēta, un pēc 18. novembra svinībām svētdienā arī pirmdienu varēsim pavadīt kopā ar ģimeni.

Par to, ka tika veiktas šādas izmaiņas likumdošanā, paldies varam teikt TV3 un RIMI. Ar televīzijas un veikalu ķēdes atbalstu tika savākti daudzi desmiti tūkstošu parakstu prasībai deputātiem veikt nepieciešamās likumu izmaiņas.

Arī šogad, tuvojoties 18. novembrim, TV3 ēterā steidz atgādināt savus un RIMI nopelnus. To joprojām novērtējam arī mēs un sakām paldies – bet…

Daudziem, kuri strādā privātajā sektorā, brīvdienas un svētku dienas tik un tā izpaliks. Tādēļ vēlamies šogad pirms svētkiem uzdot jautājumu tieši RIMI: vai Jūsu lielveikalu ķēdes darbinieki šogad valsts svētkos saņems apmaksātas brīvdienas 18. un 19. novembrī?

Ja televīzijas darbs svētkos ir attaisnojams, tad bez lielveikalu ķēžu pakalpojumiem pāris dienas būtu iespējams iztikt. Un galu galā, tas būtu tikai ētiski pareizi – ja uzņēmums publiski cīnās par kādu principu, tad pirmkārt to vajadzētu nodrošināt pašam savā darbībā.

Progresīvo Ideju Kustība (agrāk biedrība "PROGRESĪVIE") ir dibināta 2011. gadā un apvieno sociāldemokrātiski domājošus cilvēkus, kuriem ir apnikusi Latvijas labējā politika un kuri iestājas par progresīvām reformām Latvijas politikā, ekonomikā, varas attieksmē pret sabiedrību. Mūsu ideāls ir tāda valsts un sabiedrība, kuru raksturo taisnīgums, uzskatu brīvība, cilvēku vienlīdzība un solidaritāte.